ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 06 90

Ogłoszenia


Czas pracy

poniedziałek – wolne
wtorek – 8.00–16.00
środa – 8.00–16.00
czwartek – 8.30–16.30
piątek – 10.00–19.00
sobota – dyżur
niedziela – dyżur

Zapraszamy na szkolenie


     

Działdowo, dnia 26 stycznia 2015 r.

 

 

Działdowska Agencja Rozwoju S. A.

Działdowski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DAR

serdecznie zaprasza na szkolenie

.Obowiązkowe sprawozdanie z udzielanych zamówień publicznych za rok 2014 r.

 Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych.”

 Szkolenie odbędzie się 09 lutego 2015 r. w godz.9.00- 14.00
w Działdowskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli DAR

przy ul. Polnej 11a w Działdowie, sala 13A.

 

Szkolenie skierowane jest do:

kierowników i pracowników jednostek sektora finansów publicznych zajmujących się problematyką udzielania zamówień publicznych, a także osób nie będących pracownikami zamawiających, którym powierzono czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wykładowca: Ewa ŻakPrawnik, konsultant, szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych. Teoretyk i praktyk tzw trudnych zagadnień. Doświadczenie zdobywane od 1995 r. poprzez współprace z wieloma podmiotami. Bogate doświadczenie praktyczne uzyskane praca zawodowa w publicznych zakładach. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających jak i wykonawców. Praktyka zawodowa poparta zastępstwem pełnomocnictwa procesowego reprezentowania stron na posiedzeniach Krajowej Izby Odwoławczej. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne ( jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady).

 

Koszt szkolenia 330 zł od osoby.

Ø  w trakcie szkolenia zapewniamy serwis kawowy

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 06.02.2015r.. do godz.12.00

na adres e-mail: odn@darsa.pl ,poprzez wysłanie załączonego zgłoszenia pocztą na adres: DODN, ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo  lub fax. na numer 23 697 0695

i dokonanie zapłaty na nasze konto: PKO SA nr: 72 1240 5338 1111 0000 5063 2990

 

 

Terminarz egzaminów - zima 2015


Serdecznie zapraszamy na szkolenie

więcej informacji

Szkoła języków obcych
Kursy przygotowująceAktualności


Konferencja

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Działdowie przy współpracy z Działdowskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli DAR w Działdowie i Biblioteką Pedagogiczną w Działdowie dnia 03.12.2014 roku zorganizowała konferencje: „Dyspraksja – kiedy wykonywanie prostej czynności staje się problemem”.

Konferencja skierowana była dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie mgr Wojciech Lipka. Spotkanie prowadziła Pani mgr Agnieszka Jabłońska – Roch - pedagog. Dyspraksja to zaburzenie które ma wpływ na wykonywanie drobnych ruchów, np. pisanie/kolorowanie, układanie puzzli, czy budowanie z klocków, bądź też większych ruchów, związanych z takimi czynnościami jak stanie na jednej nodze, wspinanie się itp. Istnieje wiele dowodów na to, że trudności tego rodzaju mogą mieć znaczny wpływ na życie dziecka, zwłaszcza, gdy próbuje ono posiąść umiejętność planowania i organizacji samego siebie. Zwykle dotykają one dziecka zarówno w szkole, jak i w domu, i uwidaczniają się w porównaniu do innych dzieci w podobnym wieku, które przyswajają nowe umiejętności bez większych problemów. Wiele osób doświadcza takich trudności również po wejściu w dorosłość.

Szkoła językow obcych

Zajęcia w Szkole Języków Obcych nabierają tempa i rumieńców ? Pierwsze godziny za nami. Nasi Najmłodsi „językobadacze” są już całkiem oswojeni z rytmem i formułą zajęć, a nasi lektorzy „dwoją i się i troją”, żeby czas spędzony na zajęciach był owocny, przynosił profity i przede wszystkim zadowolenie uczestników. „Language Center” to kursy dla wszystkich grup wiekowych, poziomów zaawansowania i różnych języków. Dziś krótka fotorelacja z przebiegu zajęć w grupach 4 - 9 -latków.

A czy w ogóle warto podejmować naukę języka obcego tak wcześnie?! Na to pytanie w szczególności muszą odpowiadać sobie Rodzice. Niemniej jednak rozpatrując ten temat, warto zdawać sobie sprawę, że nauka języka obcego jest zawsze doskonałym ćwiczeniem intelektualnym, które przynosi korzyści i przekłada się na inne sfery nauki, poprawia zdolność koncentracji, ćwiczy pamięć, rozwija kreatywność i umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań, chociażby dla celów przekazania komunikatu w sytuacji, kiedy nie do końca dysponujemy jeszcze rozbudowanym słownictwem. Metodyka zajęć prowadzonych w „Language Center” w grupach najmłodszych opiera się na przekazie i odbiorze polisensorycznym, stąd prowadzenie kursów w oparciu o zabawy ruchowe, prace manualne, gry, piosenki, rozmowy z pokazywaniem, wyliczanki, taniec itp.

Jeśli jest coś, co może w jakikolwiek sposób ubogacić i ułatwić naukę języka, nasi lektorzy z pewnością to wykorzystują i wciąż poszukują nowych inspiracji i ścieżek rozwoju. Dodatkowo zajęcia grupowe sprzyjają rozbudzaniu umiejętności współpracy oraz otwierają na inną kulturę, ubogacają społecznie, zachęcają do otwartości, dodają pewności siebie i wyzwalają pozytywne emocje oraz chęci do poznawania „nowego”. Jeśli ktoś czuje się nieprzekonany – zapraszamy. Najlepszą formą oceny – jest „ocena z pierwszej ręki”. Pozdrawiamy

więcej

Florystki w akcji

Technik weterynarii

 

Słuchacze kierunku technik weterynarii 13 – 14 października 2014 roku wyjechali na wycieczkę do miejscowości Puchaczów w województwie lubelskim. Odwiedzili tam wyjątkowe gospodarstwo agroturystyczne - Majątek Rutka, w którym można obejrzeć wiele ciekawych gatunków zwierząt. Rasowe gęsi, owce, krowy, koniki polskie stanowią nie lada atrakcję.
Wiele z nich stanowi polskie rasy zachowawcze. Zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie można podziwiać także na wielu krajowych wystawach zwierząt hodowlanych.  

Gospodarstwo rolno-agroturystyczne specjalizuje się w utrzymywaniu Polskich ras zachowawczych zwierząt objętych programem ochrony zasobów genetycznych. W gospodarstwie utrzymywane jest stado Konika Polskiego, bydło białogrzbiete, owce wrzosówki oraz gęsi biłgorajskie. Ponadto utrzymywane są zwierzęta jako ciekawostki dla zwiedzających takie jak strusie Emu i osiołki. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych doswiadczeń.

 

SZLACHETNA PACZKA to projekt, który pomaga potrzebującym w taki sposób, aby sami zaczęli radzić sobie w życiu. Co roku SZLACHETNA PACKA łączy tysiące osób - wolontariuszy, darczyńców, dobroczyńców oraz rodziny w potrzebie. Jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania.

Nasza Firma po raz drugi włączyła się w organizację SZLACHETNEJ PACZKI.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji.

 

„…Życie nie tylko po to jest, by brać 
Życie nie po to, by bezczynnie trwać 
I aby żyć siebie samego trzeba dać..” 

                                               Stanisław Soyka

Florystki w akcji

Więcej

Technik usług kosmetycznych

23.11.2014 roku słuchaczki PDCKU DAR w Działdowie uczące się na kierunku technik usług kosmetycznych wyjechały na wizytę studyjną – szkolenie zorganizowane przez firmę

Mollon Cosmetics. Szkolenie odbyło się w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie. Firma ta tworzy profesjonale produkty do stylizacji oraz pielęgnacji paznokci.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
- manicure klasyczny/lakierowy,
- manicure monophase UV/LED,
- Manicure hybrydowy UV,
- manicure soak off UV,
- manicure żelowy UV,
- zdobienie paznokci,
- pielęgnacja dłoni i paznokci,
- elementy skutecznej sprzedaży i obsługi klienta w gabinecie. Szkolenie miało charakter praktycznej prezentacji połączonej z instruktarzem.

Nowe formy wsparcia dla młodych przedsiębiorców

 

15 i 18 października 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie przy współpracy z Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR zorganizował konferencje „Nowe formy wsparcia dla młodych” w ramach Dni Informacji na Warmii i Mazurach. Konferencja skierowana była do przedsiębiorców, samorządowców z powiatu działdowskiego oraz słuchaczy PDCKU DAR. Spotkanie miało na celu przybliżenie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na wstępnie przedstawiono sytuację na lokalnym rynku pracy oraz przedstawiono dane statystyczne dotyczące osób zarejestrowanych w PUP w Działdowie.

Omówiono wszelkie formy wsparcia dla przedsiębiorców i przedstawiono nowe instrumenty rynku pracy dla osób bezrobotnych. Spotkanie zakończyło się dyskusją. Prowadzący starali się odpowiedzieć na każde nurtujące pytania zaproszonych osób. Po zakończonej konferencji Panie prowadzące były do dyspozycji słuchaczy na indywidualnych konsultacjach.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Dnia 03.10.2014 roku słuchacze kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy wyjechali na wizytę studyjną do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.
Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych  

w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Słuchacze zostali oprowadzenie po Instytucie oraz zapoznali się ze specyfiką pracy CIOP-u. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy z zakresu BHP.