ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 06 90

Ogłoszenia


TAPING REHABILITACYJNY

Jednodniowy, intensywny, praktyczno-teoretyczny kurs prowadzony jednocześnie przez dwóch instruktorów jest adresowany do fizjoterapeutów, masażystów,  lekarzy, trenerów sportowych. Na kurs zapraszamy również studentów i słuchaczy tych kierunków!

Taping Rehabilitacyjny cechuje się szerokim zastosowaniem zarówno w rehabilitacji jak
i sporcie. Duży zbiór rozwiązań terapeutycznych umożliwiający postępowanie w wielu schorzeniach czy dysfunkcjach znacząco wzbogaci warsztat każdego terapeuty.
Taping Rehabilitacyjny uzupełnia inne specjalistyczne metody rehabilitacji lub stanowi integralną część prowadzonego programu rehabilitacyjnego.

PROWADZĄCY:

1. Tomasz Tittinger - mgr fizjoterapii PTS Certyficate, Oxford United Kingdom,

Młodszy asystent Oddziału Neurologicznego Szpitala MSWiA w Rzeszowie (2002-2012). Trener odnowy biologicznej: Rzeszowski Klub Sportów Walk, Sekcja Lekkiej Atletyki Resovia Rzeszów, Klub Sportów Siłowych i Kulturystyki 12 Ton Rzeszów, Fizjoterapeuta sekcji skoków do wody Stal Rzeszów. Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego -Wydział Medyczny.

2. Rafał Słoniak-  mgr rehabilitacji ruchowej, specjalista fizjoterapii, Zastępca Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii - oddziału Podkarpackiego, Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Starszy Asystent Oddziału Neurologicznego, Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego -Wydział Medyczny, Pracownik dydaktyczny Policealnej Medycznej Szkoły Zawodowej na kierunku technik masażysta.
INFORMACJE DODATKOWE:

Kurs jednodniowy (jednomodułowy) godz. trwania kursu: 8:00 – 18:00,

Cena: 800zł

MIEJSCE
 
Działdowski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DAR , ul. Polna 11a,
13 – 200 Działdowo

 

Harmonogram matury w sesji wiosennej 2013/2014


Harmonogram matury w sesji wiosennej 2013/2014
część pisemna egzaminu maturalnego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Terminarz egzaminów semestralnych w roku szkolnym 2013/2014 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Kalendarz roku szkolnego


Zobacz

Harmonogram egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) w sesji wiosennej 2013/2014 Szkoła Policealna dla Dorosłych w Działdowie


więcej


Aktualności


http://www.karta.org.pl/pdf/orginal/12698506369995.jpghttp://news.o.pl/wp-content/i/2013/05/muzeum-powstania-warszawskiego-2013-05-11.jpg?9d7bd4Wyjazd słuchaczy kierunku Technik Archiwista do Warszawy

W dniu 11 kwietnia 2014 roku słuchacze kierunku technik archiwista wraz ze swoimi opiekunami - Panią Agnieszką Zbyrzną-Pietuszko i Panią Magdą Perowicz -  wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Celem tego wyjazdu było przede  wszystkim zaznajomienie słuchaczy z metodyką opracowywania dokumentacji innej niż papierowa, a mianowicie dokumentacją fotograficzną, dźwiękową, kartograficzną  oraz materiałami ulotnymi. Przyszli archiwiści mieli możliwość zapoznania się również z historią Polski w okresie II wojny światowej, przekazanej w formie audiowizualnej – za pomocą filmów, plakatów, fotografii, nagrań.

Początkowym punktem wycieczki było Narodowe Archiwum Cyfrowe. Tam też pracownicy NAC przeprowadzili dla słuchaczy trzy prelekcje. Pierwsza z nich dotyczyła metodyki opracowywania zasobu fotograficznego NAC – udzielono głównie informacji o tym w jaki sposób tworzy się sygnaturę fotografii, na co należy zwracać uwagę przy opisie każdej jednostki inwentarzowej, jaki zasób fotografii posiada NAC i w jaki sposób jest on opracowywany. Druga prelekcja obejmowała swą tematyką stan prac nad tworzeniem
i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA. Poinstruowano również słuchaczy w jaki sposób korzystać z serwisu szukajwarchiwach.pl. Trzeci wykład przeprowadzony został przez Starszego Archiwistę Oddziału Digitalizacji NAC. Przyszli archiwiści m. in. dowiedzieli się co należy do głównych zadań tego oddziału, jak powinny wyglądać kopie wzorcowe i użytkowe materiałów archiwalnych oraz jakie są etapy i cel procesu digitalizacji.

Kolejnym etapem – nie mniej ważnym niż poprzedni – było Muzeum Powstania Warszawskiego. Słuchacze przed zwiedzaniem samego muzeum, odwiedzili archiwum oraz pracownię ikonografii. Tam też kierownik archiwum Pan Tymoteusz Pruchnik – jak się później okazało  również przewodnik, opowiedział w jaki sposób zostały zdobyte materiały archiwalne, w jaki sposób są przechowywane i opracowywane. Dzięki temu nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wyglądają materiały źródłowe, jakie przechodzą procesy, by uzyskać formę przekazaną w postaci audiowizualnej. Po przejściu na salę ekspozycji nikt nie krył zdziwienia, w jaki sposób i przy użyciu jakich metod można przedstawić okres historyczny jakim jest powstanie warszawskie. Dzięki współczesnej technice zrekonstruowano i utrwalono dźwięk bombardowań, piosenek powstańczych czy modlitw. Sposób w jaki została przekazana historia – historia prawdziwych ludzi z ich dniem codziennym, miłością, przyjaźnią, braterstwem broni, śmiercią, nadzieją i rozpaczą – przedstawiona za pomocą komputerów, animacji, ekranów plazmowych, dźwięku i fotografii, wywołuje ogromne emocje.

Były to niewątpliwie niezapomniane momenty dla słuchaczy - mogli oni zobaczyć zderzenie rzeczywistej historii swoich przodków - ludzi zwykłych, młodych i ich przeżyć - utrwalonych i przekazanych za pomocą nowoczesnej techniki.

 

Anita Pszenna

Dorota Kościńska

 

Skąd problemy z matematyką?

W czwartek, 3 kwietnia w działdowskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja pt: „Problematyka diagnozowania uczniów z przejawami trudności w uczeniu się matematyki na poziomie nauczania zintegrowanego” zorganizowana przy współudziale Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele nauczania zintegrowanego, rodzice oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia. W ciągu półtoragodzinnej prezentacji, kadra pedagogiczna mogła wysłuchać, dlaczego niepowodzenia szkolne są odwiecznym problemem edukacyjno – społecznym, oraz jak instytucje oświatowe próbują określić zakresy niepowodzeń w nauce szkolnej. - Niezależnie od tego, w jakim środowisku dziecko wychowywało się do tej pory, wstępując do szkoły natrafia na różne trudności. Pójście do szkoły jest dla dziecka wielkim sprawdzianem sprostania wymaganiom stawianym mu przez świat dorosłych – dowodziła Ewelina Górska, pracownik PPP. Uczestników spotkania poinformowano, że niepowodzenia w nauce matematyki, jak i silna niechęć uczniów do tego przedmiotu, dały początek wydzielenia odrębnego zaburzenia zwanego dyskalkulią. - W czystej postaci występuje rzadko, zazwyczaj wiąże się z dysleksją rozwojową, jednak niedawno pierwszy raz w historii PPP zdiagnozowaliśmy właśnie taki przypadek – poinformowała Ewelina Górska, a następnie wymieniała specyficzne trudności w uczeniu się matematyki...

więcej

Warsztaty plastyczne

W sobotę, 22 lutego w Działdowskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyły się warsztaty plastyczne dla nauczycieli plastyki, religii, pracowników świetlic, burs szkolnych, pasjonatów robótek ręcznych, seniorów a także uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W czasie kilkugodzinnych zajęć, prowadząca Beata Bilicka zapoznała uczestników z techniką filcowania na sucho. Na warsztatach wykonano duże pisanki z zastosowaniem tej techniki, a także kartki i ozdoby wielkanocne. W miłej atmosferze pani Beata omówiła i zapoznała liczne grono uczestników ze sposobem przygotowania kartek i ozdób wielkanocnych techniką 3D, wymieniała różne sposoby wykorzystania stempli oraz prostych form z filcu, które mogą być wykorzystane w szkole, na zajęciach pozaszkolnych, w kołach Caritas i w domu podczas przygotowań przedświątecznych. Warsztaty zakończył konkurs na najładniejszą pracę oraz wręczenie upominków do twórczej pracy w domu. MDC

więcej

SZLACHETNA PACZKA ma już trzynaście lat.

SZLACHETNA PACZKA ma już trzynaście lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzona przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. W 2013 roku Paczka jest organizowana w 508 lokalizacjach w całej Polsce.

Nasza Firma po raz pierwszy włączyła się w organizację szlachetnej paczki. Wiemy, że ten impuls dał wsparcie i nadzieję dla „naszej” rodziny ale i nam przyniósł wiele niewymiernych korzyści – wprowadził nas w nastrój świąt oraz wiarę, że wspólnie możemy dużo. Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się do naszej akcji.

więcej

Helloween w DARZE

Efekty pracy nauczycieli na warsztatach - Filcowanie na sucho i mokro

Egzamin zewnętrzny w nowej formie

więcej

Spring Ball

więcej

Najmłodsi słuchacze

więcej