ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 06 90

Ogłoszenia


Czas pracy

poniedziałek – wolne
wtorek – 8.00–16.00
środa – 8.00–16.00
czwartek – 8.30–16.30
piątek – 10.00–19.00
sobota – dyżur
niedziela – dyżur

Uwaga !!!
W dniu 28.11.2014 r. zajęcia edukacyjne rozpoczynają się
od godziny 17.00


więcej informacji

Szkoła języków obcych
Kursy przygotowująceAktualności


Florystki w akcji

Technik weterynarii

 

Słuchacze kierunku technik weterynarii 13 – 14 października 2014 roku wyjechali na wycieczkę do miejscowości Puchaczów w województwie lubelskim. Odwiedzili tam wyjątkowe gospodarstwo agroturystyczne - Majątek Rutka, w którym można obejrzeć wiele ciekawych gatunków zwierząt. Rasowe gęsi, owce, krowy, koniki polskie stanowią nie lada atrakcję.
Wiele z nich stanowi polskie rasy zachowawcze. Zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie można podziwiać także na wielu krajowych wystawach zwierząt hodowlanych.  

Gospodarstwo rolno-agroturystyczne specjalizuje się w utrzymywaniu Polskich ras zachowawczych zwierząt objętych programem ochrony zasobów genetycznych. W gospodarstwie utrzymywane jest stado Konika Polskiego, bydło białogrzbiete, owce wrzosówki oraz gęsi biłgorajskie. Ponadto utrzymywane są zwierzęta jako ciekawostki dla zwiedzających takie jak strusie Emu i osiołki. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych doswiadczeń.

Nowe formy wsparcia dla młodych przedsiębiorców

 

15 i 18 października 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie przy współpracy z Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR zorganizował konferencje „Nowe formy wsparcia dla młodych” w ramach Dni Informacji na Warmii i Mazurach. Konferencja skierowana była do przedsiębiorców, samorządowców z powiatu działdowskiego oraz słuchaczy PDCKU DAR. Spotkanie miało na celu przybliżenie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na wstępnie przedstawiono sytuację na lokalnym rynku pracy oraz przedstawiono dane statystyczne dotyczące osób zarejestrowanych w PUP w Działdowie.

Omówiono wszelkie formy wsparcia dla przedsiębiorców i przedstawiono nowe instrumenty rynku pracy dla osób bezrobotnych. Spotkanie zakończyło się dyskusją. Prowadzący starali się odpowiedzieć na każde nurtujące pytania zaproszonych osób. Po zakończonej konferencji Panie prowadzące były do dyspozycji słuchaczy na indywidualnych konsultacjach.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Dnia 03.10.2014 roku słuchacze kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy wyjechali na wizytę studyjną do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.
Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych  

w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Słuchacze zostali oprowadzenie po Instytucie oraz zapoznali się ze specyfiką pracy CIOP-u. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy z zakresu BHP.